Amdanom Ni

Helo, Nicola Davies ydw i, sefydlydd Nico Travel!

Amdanaf fi

Rwyf yn byw mewn pentref bychan yng nghalon cefn gwlad Gogledd Cymru gyda’m gŵr a’m dau o blant. Mae teithio wastad wedi bod yn rhywbeth agos at fy nghalon ers fy nyddiau cynnar yn gweithio i asiantaeth deithio lleol wrth astudio Teithio a Thwristiaeth yn y coleg. Rwyf wedi bod yn hynod o lwcus i gael teithio’r byd, rwyf wedi ymweld â channoedd o westai, mynychu cynadleddau a seminarau amrywiol, a chwrdd â rhai o’r gweithwyr proffesiynol mwyaf dylanwadol yn y diwydiant deithio. Mae fy ngwybodaeth, fy nealltwriaeth a’m hangerdd am deithio yn golygu bod gennyf y cyfarpar hanfodol er mwyn gallu cynnig y gwasanaeth gorau posibl i’m cwsmeriaid. Fodd bynnag, teimlaf fod prinder o siaradwyr Cymraeg yn y maes, felly yn 2018, dyma sefydlu Nico Travel.

Gwybodaeth am Nico Travel

Mae logo Nico Travel wedi’i greu wrth feddwl am yr aderyn bach annwyl ‘Nico Bach,’ felly dyna sail y gair Nico yn Nico Travel! Mae’r aderyn yn cynrychioli rhyddid, ac mae lliw aur yr aderyn sy’n cael ei ddefnyddio ar draws y brand yn cynrychioli safon. Mae’r gair Nico yn ychwanegu bri o dreftadaeth Gymreig i’m busnes – asiantaeth cyfrwng Cymraeg sy’n angerddol am gynnig profiadau bythgofiadwy mewn awyrgylch broffesiynol a chyfeillgar.

Asiantaeth Annibynnol

Cynigion sy’n cystadlu â’r cwmïau mawr gyda blaendaliadau rhad!

Gwasanaeth Cymraeg

Mae ein staff Cymraeg bob amser yn barod i’ch helpu

Gwasanaeth 5* i Gwsmeriaid

Darganfod mwy am brofiadau ein cleientiaid

Diogelwch Teithio

Rydym yn Asiantaeth Deithio wedi’i ddiogelu gan ATOL, felly mae eich gwyliau mewn dwylo diogel

Archebwch eich taith nesaf